Politika Integrovaného systému managmentu

Strategií společnosti STEMONT JS  je plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, dodržování právních předpisů a jiných požadavků, dodržování technických a kvalitativních parametrů dodávaných produktů a služeb, zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při realizaci a trvalé zlepšování činností společnosti:

 • Projektová činnost na zařízení NN, VN, veřejné osvětlení a elektroinstalace
 • Montáž kabelových VN spojek přímých, VN spojek hybridních a spojek NN
 • Montáž kabelových koncovek VN
 • Revizní činnost na zařízení VN, NN, TS a elektroinstalace
 • Opravy, montáže a provozování veřejného osvětlení
 • Výškové práce pomocí výškových montážních plošin
 • Jeřábnické práce a zemní práce
 • Vnitrostátní a mezinárodní doprava nákladními s hydraulickou rukou
 • Pokládka kanalizačního, vodovodního a telekomunikačního zemního vedení
 • Poradenská činnost v oblasti elektro
 • Přípravné práce pro stavby
 • Dozorování liniových staveb

V zájmu vytvoření pozice na trhu, vedení vyhlašuje tuto politiku IMS:

 • Zlepšovat systém řízení společnosti, péče o životní prostředí a management kvality pomocí stanovení cílů, cílových hodnot a programů, přezkoumávat jejich plnění a tím zabezpečit potřebné zdroje pro rozvoj společnosti
 • Pravidelně prověřovat požadavky a dopady vlastní realizace služeb na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neustále minimalizovat negativní dopady a spotřebu zdrojů
 • Při nasazování a volbě technologií hodnotit a neustále zlepšovat péči o životní prostředí a dodržovány zásady prevence znečišťování a poškozování životního prostředí
 • Pomocí informací o spokojenosti zákazníků, vlastních zaměstnanců, smluvních partnerů a veřejnosti v místech působení společnosti zlepšit péči o zákazníka, životní prostředí, bezpečnost práce a podporovat zvyšování image společnosti.
 • Důraz budeme klást na dodržování legislativy, bezpečnostních standardů a především na dodržování preventivních opatření v oblasti bezpečnosti práce
 • Zaměřujeme se na minimalizaci rizik BOZP a snižování rizik onemocnění, nehod a nežádoucích událostí na pracovištích.
 • Rizika BOZP jsou sdělována pracovníkům při pravidelných školeních a všichni jsou náležitě poučeni a vybaveni pro předcházení úrazů

K podpoře této politiky IMS se vedení společnosti zavazuje:

 • Politiku IMS ročně upřesňovat do konkrétních cílů a programů
 • Všem pracovníkům společnosti vytvářet podmínky k jejich splnění
 • Kontrolovat plnění opatření a úkolů, vedoucích k dosažení těchto cílů
 • Plánovat a zajišťovat nezbytné personální i finanční zdroje
 • Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích a vytvoření odborně kvalifikovaného pracovního kolektivu

Od spolupracovníků vedení společnosti očekává:

 • Důsledné a přesné dodržování postupů, stanovených dokumentací IMS
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce, předcházení chybám, ochranu životního prostředí a dodržování pravidel bezpečnosti práce

Jiří Steinberger
JS - jednatel  společnosti
Horšovský Týn, 1.6.2009

www.internetovestranky.com | WWW stránky | SEO | webhosting | registrace domén |