Politika Integrovaného systému managmentu

 

Strategií společnosti STEMONT JS  je plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků, dodržování technických a kvalitativních parametrů dodávaných produktů a služeb, zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při realizaci a trvalé zlepšování činností společnosti:

Projektová činnost;

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení;

Nákladní doprava

 

Činnosti zahrnují: Projektová činnost na zařízení NN, VN, veřejné osvětlení a elektroinstalace, Montáž kabelových VN spojek přímých, VN spojek hybridních a spojek NN, Montáž kabelových koncovek VN, Revizní činnost na zařízení VN, NN, TS a elektroinstalace, Opravy, montáže a provozování veřejného osvětlení, Výškové práce pomocí výškových montážních plošin, Jeřábnické práce a zemní práce, Vnitrostátní a mezinárodní doprava nákladními s hydraulickou rukou, Pokládka kanalizačního, vodovodního a telekomunikačního zemního vedení, Poradenská činnost v oblasti elektro, Přípravné práce pro stavby, Dozorování liniových staveb a Nákladní doprava dříví.

 

Pro podporu strategického zaměření a pozice na trhu, vedení vyhlašuje tuto politiku IMS:

 • Zlepšovat systém řízení kvality, péči o životní prostředí a BOZP pomocí stanovení cílů, cílových hodnot a programů, zabezpečit potřebné zdroje pro jejich plnění a rozvoj společnosti.
 • Pravidelně prověřovat požadavky a dopady realizace služeb na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neustále minimalizovat negativní dopady a spotřebu zdrojů včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů našich produktů a služeb.
 • Při nasazování a volbě technologií hodnotit a neustále zlepšovat ochranu životního prostředí, včetně prevence znečišťování.
 • Pomocí informací o spokojenosti zákazníků, vlastních zaměstnanců, smluvních partnerů a veřejnosti v místech působení společnosti zlepšit péči o zákazníka, životní prostředí, bezpečnost práce a podporovat zvyšování image společnosti.
 • Důraz klademe na plnění příslušných požadavků; požadavků právních před­pisů a jiných závazných povinností a odstraňování nebezpečí a sni­žování rizik v oblasti BOZP.
 • Chceme trvale zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Rizika BOZP jsou projednávána s pracovníky a s jejich zástupcem a za jejich spoluúčasti při pravidelných školeních, všichni jsou náležitě poučeni a vybaveni pro předcházení úrazů.

 

K podpoře této politiky IMS se vedení společnosti zavazuje:

 • Politiku IMS ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality; environmentálních cílů a cílů BOZP.
 • Všem pracovníkům společnosti vytvářet podmínky k jejich splnění.
 • Kontrolovat plnění opatření a úkolů, vedoucích k dosažení těchto cílů.
 • Plánovat a zajišťovat nezbytné personální i finanční zdroje.
 • Neustále zlepšovat systém managementu kvality, management BOZP a environmentální management pro zvýšení environmentální výkonnosti..

 

Od spolupracovníků vedení společnosti očekává:

 • Důsledné a přesné dodržování postupů, stanovených dokumentací IMS.
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce, předcházení chybám, ochranu životního prostředí a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Jiří Steinberger
JS - jednatel  společnosti
Horšovský Týn, 1.6.2019

www.internetovestranky.com | WWW stránky | SEO | webhosting | registrace domén |